vilka är det som betalar

Jag påstår ju att det är någon annan som får betala när du köper en billig vara och hur tänker jag då kanske du undrar. Ja det beror ju självklart på vad det är för vara som åsyftas. Nedan nämner jag, utan för många detaljer, några varugrupper.

Textilier
Rent generellt kan sägas att om det gäller textilier är det någon i Indien som far illa. De har vansinniga arbetstider med så låga löner att de, om de har en ledig dag, måste jobba extra och då går de nätt och jämnt runt en månad. Många som jobbar inom textilindustrin börjar vid väldigt ung ålder då de måste hjälpa till att försörja sin familjer. De kommer ofta från landsbygden in till de större städerna för att söka och jobb och får ofta bo i undermåliga förhållanden. De åker sällan, om alls, hem årligen.

Skor
Ja pratar vi skor då hamnar vi med all säkerhet i Kambodja. Att arbeta inom skoindustrin innebär en väldigt stor påfrestning för hälsan. Dels p.g.a. som ovan, arbetstiderna men också av de mycket starka kemikalier som används, och ofta utan adekvat skyddsutrustning samt avsaknaden av ventilationssystem. Det är inte helt ovanligt att arbetarna svimmar, flera gånger dagligen, av de starka ångorna.

Elektronik
Då har vi förflyttat oss till Afrikas Kongo. Här är det så ohyggliga arbetsförhållanden att jag faktiskt har svårt att läsa vidare på alla de sidor jag surfar runt på. Jag ska ge ett kort utdrag från Rättvis elektronik.  75% av de som arbetar i gruvorna där de mineraler som ofta används i elektronik utvinns, beräknas inte kunna försörja sina familjer på det de tjänar. Barn används ofta då de kommer in i trånga schakt och det saknas skyddsutrustning vilket gör att dödsfall är mycket vanliga.
När prylarna förkastas (de kanske inte är av rätt årsmodell) fortsätter de att göra skada då de inte återvinns på rätt sätt utan fortsätter drabba människor med diverse åkommor som följd.

I alla fallen ovan har jag inte nämnt de otroligt stora miljöskador som uppkommer i produktionsleden. Men jag tänker att det kanske räcker här…för nu.

PS. Jo just ja, alla de kemikalier som medföljer i vart fall av skor och textilier påverkar både dig och dina barn med te.x. hormonrubbningar osv som följd, men det visste du nog redan så jag grottar inte ner mig i det. DS.